Per què investigar malalties rares? - Arabela Sanz (INspiracy Lleida)